Νόμος 3982/11 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων των οποίων οι ειδικότητες, με βάση τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4 του άρθρου 4, μεταβάλλονται.

 

2. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 και της υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5, η άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του άρθρου 3 και, αντίστοιχα, η διενέργεια εξετάσεων από τις υπηρεσίες των Περιφερειών για τη χορήγηση των επαγγελματικών αδειών γίνονται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις.

 

3. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόμενου της παραγράφου 1 του άρθρου 9 Ενιαίου Μητρώου, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 5 καταχωρούν τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του άρθρου 3, στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της με αριθμό οίκοθεν 12570/1106/Φ9.1/10-11-2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

4. Μέχρι τη σύσταση του προβλεπόμενου της παραγράφου 2 του άρθρου 11 Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, η ηλεκτροδότηση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των υποσταθμών γίνεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κατά την έκδοση του παρόντος νόμου διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.