Νόμος 4343/1929 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα δυο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. αντικαθίσταται δια των εξής:

 

{Αναθεώρηση των υπ' αριθμών 1, 4, 6 και 7 περιορισμών μετά τον δυνάμει του παρόντος καθορισμό των, προς το σκοπό μειώσεως των ούτω ορισθέντων μεγεθών επιτρέπεται δια τινά τμήματα πόλεως μόνο, εφόσον διαπιστώνεται ότι τα σε αυτά οικόπεδα τουλάχιστον κατά το ήμισυ είναι ανεπίδεκτα της εφαρμογής αυτών, ειδικώς δε ως προς τον υπ' αριθμόν 1 περιορισμό τουλάχιστον το τέταρτο των οικοπέδων του τμήματος είναι ανεπίδεκτο της εφαρμογής αυτού. Πάντως ως ελάχιστο τμήμα θεωρείται ένα οικοδομικό τετράγωνο και δεν λαμβάνονται υπόψη τα οικόπεδα, άτινα μετά την ισχύ των περιορισμών κατέστησαν ακατάλληλα για την εφαρμογή αυτών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.