Νόμος 4442/16 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου, η υποχρέωση λήψης βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο έκτο του νόμου 4303/2014 (ΦΕΚ 231/Α/2014) και στις 5045/116550/2015 και 5042/116548/2015 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2323/Β/2015), καταργείται.

 

2. Οι φορείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων υποχρεούνται να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και να εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου (HACCP) όπου απαιτείται.

 

3. Οι αρμόδιες αρχές μόλις λάβουν γνώση των στοιχείων της οικονομικής δραστηριότητας, μπορεί να ασκήσουν τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία ελεγκτικά τους καθήκοντα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.