Νόμος 4442/16 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου απαιτείται προηγούμενη άδεια, σύμφωνα με το από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 171/Α/1958).

 

2. Αν ο φορέας της δραστηριότητας αιτηθεί και λάβει την προβλεπόμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου μετά τη γνωστοποίηση ή η ήδη χορηγηθείσα άδεια τροποποιηθεί, προβαίνει σε μεταβολή των στοιχείων που έχουν γνωστοποιηθεί και δεν απαιτείται η έκδοση της πράξης πρόσθετου προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση από τους Δήμους της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

4. Η προβλεπόμενη στο προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του από [ΒΔ] 24-09-1958 βασιλικού διατάγματος προθεσμία ορίζεται σε 5 ημέρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.