Νόμος 4442/16 - Άρθρο 35

Άρθρο 35: Παράβολο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος καταβάλλεται άπαξ το παράβολο, όπως αυτό έχει καθορισθεί για την άδεια λειτουργίας με τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

2. Για τη γνωστοποίηση χρήσης μουσικής δεν απαιτείται πρόσθετο παράβολο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.