Νόμος 4442/16 - Άρθρο 55

Άρθρο 55


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1804/1988 (ΦΕΚ 177/Α/1988) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, τα οποία δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού ή άλλο επάγγελμα που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την επιστήμη της χημείας, μπορούν μετά από αίτηση τους να απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής ετήσιας συνδρομής στην Ένωση Ελλήνων Χημικών για ένα έτος με δυνατότητα ετήσιας ανανέωσης της απαλλαγής μετά από νέα αίτηση. Η αίτηση εξετάζεται και την απόφαση λαμβάνει η Επιτροπή Επαγγέλματος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. H ως άνω Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη που ορίζει εκ των μελών της η Διοικούσα Επιτροπή με τριετή θητεία. Η Επιτροπή υποχρεούται να εξετάζει κάθε αίτηση που υποβάλλεται ενώπιον της εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 1804/1988 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Χημικός για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί ταυτότητα ή έχει λήξει η ισχύς της, δεν ασκεί νομίμως το επάγγελμα του χημικού και δεν μπορεί νομίμως να απασχοληθεί με οποιαδήποτε έννομη σχέση.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1804/1988 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.}

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1804/1988 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Κάθε περιφερειακό τμήμα διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 5 έως 7 μέλη, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και έναν έως τρεις συμβούλους.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1804/1988 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος μπορεί να συνεδριάζει και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Για τη διενέργεια συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης και κατ' εξαίρεση ηλεκτρονικών ψηφοφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, αποφασίζει προηγουμένως η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος σε συνεδρίαση στην οποία παρευρίσκονται και αποφασίζουν τα μέλη της με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.