Νόμος 4550/18

Ν4550/2018: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4550/2018: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 108/Α/2018), 20-06-2018.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που προβλέπει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2014, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016)

 

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 125, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 126 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016), όπως ισχύουν, η φράση για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την 22-12-2016, αντικαθίσταται από τη φράση για χρονικό διάστημα 24 μηνών από την 22-12-2016.

 

Άρθρο τρίτο

 

1. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με την εσωτερική παράγραφο 9 της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018), η φράση Από την 01-04-2021 αντικαθίσταται με τη φράση Από την 01-04-2020.

 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου 4549/2018, η φράση στην Αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 17 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) αντικαθίσταται με τη φράση στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας.

 

3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 83 του νόμου 4442/2016, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου 4549/2018, η φράση 6 μηνών αντικαθίσταται με τη φράση 4 μηνών.

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 αυτής.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-06-2018

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.