Απόφαση 71961/91

Απόφαση 71961/3670/1991: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 71961/3670/1991: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των προεδρικών διαταγμάτων, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), (ΦΕΚ 541/Β/1991), 19-07-1991.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

2. Την ανάγκη ευαισθητοποίησης και συμμετοχής των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και μάλιστα στην κατεύθυνση της πρόληψης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Όροι και διαδικασία ανακοίνωσης των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων

Άρθρο 3: Στοιχεία της ανακοίνωσης

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 01-07-1991

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.