Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις που διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει:

 

α) διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και αφορά υπηρεσίες για την από κοινού πραγματοποίηση ή εκμετάλλευση ενός έργου από τα υπογράφοντα κράτη, κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή, η οποία μπορεί να προβεί σε διαβουλεύσεις στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων, που έχει συσταθεί με την απόφαση 1971/306/ΕΟΚ (7)

 

β) διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων και αφορά επιχειρήσεις ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας,

 

γ) ειδικής διαδικασίας διεθνούς οργανισμού.

 

(7) ΕΕL 185/1971, σελίδα 15. Απόφαση που τροποποιήθηκε με την απόφαση 1977/63/ΕΟΚ (ΕΕL 13/1977, σελίδα 15).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.