Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών

 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης.

3. Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή.

4. Στην περίπτωση της ανοικτής διαδικασίας: ημερομηνία λήξης της υποβολής των μελετών.

5. Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας:

α) επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων,

β) ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγμένων συμμετεχόντων,

γ) κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων,

δ) ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής.

6. Ενδεχομένως, διευκρίνιση του αν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

7. Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών.

8. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής.

9. Διευκρίνιση του αν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

10. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

11. Ενδεχομένως, λεπτομερή στοιχεία των πληρωμών προς όλους τους συμμετέχοντες.

12. Διευκρίνιση του αν αυτοί που βραβεύονται έχουν δικαιώματα στην ανάθεση τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων.

13. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

15. Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 

Β. Αποτελέσματα διαγωνισμών μελετών

 

1. Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιότυπου της αναθέτουσας αρχής.

2. Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης.

3. Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων.

4. Αριθμός αλλοδαπών συμμετασχόντων.

5. Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού.

6. Ενδεχομένως, βραβεία που απονεμήθηκαν.

7. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.