Νόμος 1558/85 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Υπαγόμενες στον Πρωθυπουργό υπηρεσίες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Πρωθυπουργό υπάγονται, ως δημόσιες υπηρεσίες:

 

α) το Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού,

β) η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης,

γ) η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και

δ) η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

2. Για τη διοικητική και οικονομική εξυπηρέτηση της λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στον Πρωθυπουργό ή ορισμένων από αυτές, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, επιτρέπεται

 

α) να προβλέπεται η εγγραφή σε ιδιαίτερο φορέα του κρατικού προϋπολογισμού κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1299/1982 (ΦΕΚ 129/Α/1982), πιστώσεων λειτουργίας των παραπάνω υπηρεσιών,

β) να συνιστώνται υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας, υπαγόμενη στον Πρωθυπουργό, υπηρεσία εντελλόμενων εξόδων για την εκκαθάριση και εντολή πληρωμής των δαπανών και γραφείο παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον έλεγχο των δαπανών,

γ) να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού, μόνιμου, μετακλητού ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για τη στελέχωση των ιδρυόμενων υπηρεσιών και να διαρθρώνονται οι θέσεις αυτές κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς να καθορίζονται τα ειδικά προσόντα διορισμού και

δ) να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ιδρυόμενων υπηρεσιών, να καθορίζεται ο τίτλος και οι ειδικότερες αρμοδιότητες της υπηρεσίας διοικητικής μέριμνας και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του προηγούμενου εδαφίου η διοικητική μέριμνα των υπηρεσιών που υπάγονται στον πρωθυπουργό εξακολουθεί να ανήκει, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Πρωθυπουργού και με επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 1299/1982, μπορούν να συνιστώνται στις υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό ή να καταργούνται θέσεις υπαλλήλων μόνιμων, μετακλητών και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

 

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού μπορούν να καθορίζονται οι σχέσεις των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτόν, να αναδιαρθρώνονται οι αρμοδιότητες και οι θέσεις προσωπικού των υπηρεσιών αυτών και να ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία τους.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.