Νόμος 2190/94 - Άρθρο 40

Άρθρο 40


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όσοι από τους επιτυχόντες στους διαγωνισμούς για την κατάταξή τους στην Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα, που προκηρύχθηκαν με την 6000/2/10/στ/11-01-1989 προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και την 5896/Φ300.2/22-02-1989 Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, αντίστοιχα, κλήθηκαν προς κατάταξη, αλλά δεν κατετάγησαν στα ανωτέρω Σώματα, δικαιούνται να ζητήσουν, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να καταταγούν στα Σώματα αυτά, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας τους, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Από τους ανωτέρω δικαιούμενους να καταταγούν, οι 300 για την Ελληνική Αστυνομία και οι 200 για το Πυροσβεστικό Σώμα κατατάσσονται την 01-07-1994, ισάριθμοι, αντίστοιχα, το έτος 1995 και οι υπόλοιποι το έτος 1996, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των κατά τα ανωτέρω κατατασσόμενων αρχίζει από την ημερομηνία κατάταξής τους.

 

3. Η αίτηση προς κατάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, θεωρείται ως παραίτηση από την αξίωση για αναδρομική κατάταξη και κάθε άλλη αξίωση σε βάρος του Δημοσίου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.