Νόμος 3242/04 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο δ' του νόμου 3196/2003. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 477/1993 Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διοίκησης και Οργάνωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΦΕΚ 209/Α/1993) καταργείται

 

2. Το γ' εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2594/1998 τροποποιείται ως εξής:

 

{Το ποσό της ανωτέρω κράτησης κατατίθεται, ανά επταήμερο, σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Διευθυντής Διοικήσεως και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Διευθυντής της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.}

 

3. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 2594/1998 τροποποιείται ως εξής:

 

{Από τον Υπηρεσιακό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Πρόεδρο, τον οποίο αναπληρώνει, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Γενικός Διευθυντής Διοικήσεως.}

 

4. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 2731/1999 Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κρατικής, αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις τροποποιείται ως εξής:

 

{Ο διορισμός τους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.