Νόμος 3293/04 - Άρθρο 21

Άρθρο 21


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 35 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

 

{5Α. Οι μόνιμοι ιατροί με βαθμό Επιμελητή Γ' που έχουν λάβει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, αφού συμπληρώσουν συνολική υπηρεσία δεκαπέντε (15) εξαμήνων στο βαθμό που υπηρετούν, κρίνονται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό Επιμελητή Β'. Σε κάθε περίπτωση, ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο βαθμό (Επιμελητή Γ') προσμετράται για την εξέλιξή τους στον επόμενο βαθμό.

 

Οι προαγωγές γίνονται μία φορά το χρόνο μετά από θετική αξιολόγηση και κρίση από το οικείο συμβούλιο κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού.}

 

2. Κατ' εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, το οικείο συμβούλιο κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού οφείλει να συνεδριάσει μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προκειμένου να αποφασίσει για την προαγωγή των Επιμελητών Γ'.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.