Νόμος 3329/05 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Ειδικές Επιτροπές εκδίκασης ενστάσεων της παραγράφου 12 του άρθρου 37 του νόμου 2519/1997 καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Ενστάσεις οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού ενώπιον των ανωτέρω Ειδικών Επιτροπών παραπέμπονται και εξετάζονται από τα αντίστοιχα ανά βαθμό, ειδικότητα και περιοχή ευθύνης Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και τα αντίστοιχα ανά ειδικότητα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας.

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α/1997) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου.

 

3. Στα Συμβούλια Επιλογής και Αξιολόγησης Διευθυντών Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και Επιμελητών Α' και Β' Ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας προεδρεύει ένας εκ των Υποδιοικητών της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 30 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.