Νόμος 4519/18 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 1 έως και 9 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α/2013) καταργούνται.

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του νόμου 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται ως ο φορέας διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης των τεχνικών έργων επαναπλημμυρισμού της λίμνης Κάρλας και των δικαιωμάτων/υποχρεώσεων για την περίοδο εκτέλεσής τους, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων Κάρλας και με την προϋπόθεση συνεργασίας της με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/2003) και του προεδρικού διατάγματος 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/2007), όπως ισχύουν.}

 

3. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12 και 13 του άρθρου 15 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), όπως ισχύει, καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.