Προεδρικό διάταγμα 16/2/90

ΠΔ 16-02-1990: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα,Βουρβούλου Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας (Σαντορίνης) και Θηρασιάς Νομού Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-02-1990: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Θήρας, Οίας, Βόθωνα,Βουρβούλου Εμπορείου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Ημεροβιγλίου Καρτεράδου, Μεγαλοχωρίου, Ακρωτηρίου, Μεσαριάς, Πύργου και Θηρασιάς των νήσων Θήρας (Σαντορίνης) και Θηρασιάς Νομού Κυκλάδων, (ΦΕΚ 139/Δ/1990), 19-03-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 (παράγραφος 1) του νόμου 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α/1988).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμόν 89/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Θήρας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 86/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Εμπορείου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 46/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ημεροβιγλίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 70/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Οίας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 1/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Θηρασίας.

 

9. Τα υπ' αριθμούς 5001/09-09-1987, 3/04-01-1988 και 5980/31-10-1988 του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Νομού Κυκλάδων προς τις κοινότητες.

 

10. Το γεγονός ότι οι Κοινότητες Βόθωνα, Βουρβούλου, Έξω Γωνιάς, Επισκοπής Γωνιάς, Καρτεράδου, Μεσαριάς, Μεγαλοχωρίου, Πύργου και Ακρωτηρίου δεν απάντησαν στα παραπάνω έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Κυκλάδων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Α1/Φ.21/46975/1880/04-11-1988 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Χαρακτηρισμός περιοχών λατομείου Καλντέρας Θήρας ως Αρχαιολογικών χώρων (ΦΕΚ 833/Β/1986) (διόρθωση ΦΕΚ 79/Β/1989).

 

12. Την υπ' αριθμόν Α1/Φ.12/3079/1303/05-11-1988 της Υπουργού Πολιτισμού Καθορισμός ζωνών οικιστικού ελέγχου Θήρας (ζώνες Προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Θήρας).

 

13. Την υπ' αριθμόν Α1)Φ.21/16705/673/19-04-1989 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Καθορισμός χρήσεων γης αρχαιολογικών χώρων Θήρας.

 

14. Την υπ' αριθμόν Α1/Φ.27/40676/905/20-09-1989 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Καθορισμός ζωνών οικιστικού ελέγχου Θήρας (ζώνες προστασίας Αρχαιολογικών χώρων Θήρας).

 

15. Την υπ' αριθμόν 13/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κυκλάδων.

 

16. Την υπ' αριθμόν 749/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-02-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.