Προεδρικό διάταγμα 17/1/94

ΠΔ 17-01-1994: Καθορισμός ζωνών προστασίας στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-01-1994: Καθορισμός ζωνών προστασίας στην περιαστική ζώνη Θεσσαλονίκης (νομού Θεσσαλονίκης) και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών, (ΦΕΚ 561/Δ/1994), 06-06-1994.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τα 1056/23-05-1991 και 2444/03-10-1991 έγγραφα του Οργανισμού Θεσσαλονίκης προς τους αρμοδίους φορείς.

 

5. Την 141/1991 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας.

 

6. Το 1679/12-11-1991 έγγραφο της Κοινότητας Ασβεστοχωρίου.

 

7. Τις 68/1991 και 117/1991 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Εξοχής.

 

8. Την 140/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλοχωρίου.

 

9. Την 402/1991 γνωμοδότηση του Δήμου Ευόσμου.

 

10. Την 89/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πενταλόφου.

 

11. Την 65/1991 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέας Ραιδεστού.

 

12. Την 123/1991 του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανοράματος.

 

13. Την 174/1991 γνωμοδότηση του Δήμου Αγίου Παύλου.

 

14. Την 170/1991 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριανδρίας.

 

15. Την 224/1991 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας.

 

16. Το 1602/30-11-1991 έγγραφο της Κοινότητας Νεοχωρούδας.

 

17. Το 3244/25-10-1991 του Δήμου Σίνδου.

 

18. Τη 1654/1990 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

19. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

20. Την 3/1992 (συνεδρία 28) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Θεσσαλονίκης.

 

21. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

22. Τις 683/1993 και 717/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-01-1994

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.