Προεδρικό διάταγμα 30/3/90d

ΠΔ 30-03-1990: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή του υγροβιότοπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του δήμου Ιστιαίας και κοινότητας Ασμηνίου (νομού Ευβοίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 30-03-1990: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή του υγροβιότοπου Μικρό και Μεγάλο Λιβάρι του δήμου Ιστιαίας και κοινότητας Ασμηνίου (νομού Ευβοίας), (ΦΕΚ 205/Δ/1990), 10-04-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 1 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 60/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Το 657/07-02-1989 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ευβοίας προς την κοινότητα Ασμηνίου και το γεγονός ότι δεν απάντησε μέχρι σήμερα.

 

5. Την 76/1985 γνωμοδότηση του δημοτικού Συμβουλίου Ιστιαίας.

 

6. Το 2555/30-09-1987 έγγραφο Δασαρχείου Ιστιαίας.

 

7. Το 2123/26-08-1987 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανίας νομού Ευβοίας.

 

8. Το 1048/161/03-02-1988 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ).

 

9. Την 5/1989 (πρακτικό 12) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ευβοίας.

 

10. Τις 752/1989 και 81/1990 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 30-03-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.