Προεδρικό διάταγμα 7/3/05

ΠΔ 07-03-2005: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Μυκονίων Νήσου Μυκόνου (νομού Κυκλάδων) και των νησίδων Άγιος Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια, Βαρβούλακας, Καλαφακιώνα και Λαζαρονήσι


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 07-03-2005: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Μυκονίων Νήσου Μυκόνου (νομού Κυκλάδων) και των νησίδων Άγιος Γεώργιος (Μπάου), Καβουρονήσι, Μαρμαρονήσι, Μόλες, Τραγονήσι, Χταπόδια, Πρασονήσια, Βαρβούλακας, Καλαφακιώνα και Λαζαρονήσι, (ΦΕΚ 243/Δ/2005), 08-03-2005.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 183 και 184 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του νόμου 3212/2003 Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 25 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

7. Την υπ' αριθμόν 4881/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 754/Β/2004).

 

8. Την υπ' αριθμόν 133/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά και στους Υφυπουργούς Πέτρο Τατούλη και Γεώργιο Ορφανό (ΦΕΚ 527/Β/2004), όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 558/Β/2004).

 

9. Τα υπ' αριθμούς 112861/8074/1994, 3194/1995 και 5323/1995 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας.

 

10. Τα υπ' αριθμούς 503383/1994 και 501053/1998 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

11. Τα υπ' αριθμούς 289/1994, 208/1994 και 963/2001 έγγραφα της ΚΑ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Το υπ' αριθμόν 471/2001 έγγραφο της 1ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

13. Το υπ' αριθμόν 503/2001 έγγραφο της 2ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

14. Το υπ' αριθμόν ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ.21/46934/2787/1998 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Τμήμα Αρχαιολογικών χώρων.

 

15. Το υπ' αριθμόν 63164/1994 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, Γενική Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Τμήμα Α'.

 

16. Το υπ' αριθμόν 178/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών, Νομού Κυκλάδων.

 

17. Την υπ' αριθμόν 62/1995 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άνω Μεράς.

 

18. Την υπ' αριθμόν 175/1995 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Μυκονίων.

 

19. Τις υπ' αριθμούς 35/2002 και 126/2004 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Μυκόνου.

 

20. Την υπ' αριθμόν 28/1997 (συνεδρία 4) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κυκλάδων.

 

21. Τις υπ' αριθμούς 257/1998, 258/1998, 263/1998, 284/1998, 117/2002 και 324/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

22. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

23. Τις υπ' αριθμ. 636/2002 και 8/2005 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και της Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού Φάνη Πάλλη - Πετραλιά, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Αθήνα, 07-03-2005

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.