Νόμος 3982/11 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ενίσχυση διαφάνειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η Αδειοδοτούσα Αρχή οφείλει να αναρτά στο διαδικτυακό της τόπο τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του παρόντος, τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, που εκδίδονται στο πλαίσιο των άρθρων 17 - 40 από την Αδειοδοτούσα Αρχή, καθώς και όλες τις αποφάσεις, εγκρίσεις και τα αποτελέσματα ελέγχων που παρεμβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Για την εφαρμογή της διάταξης και για κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.