Νόμος 4442/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

 

α) Οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων που περιγράφονται στους αναγκαστικούς νόμους 445/1937 (ΦΕΚ 32/Α/1937) και 446/1937 (ΦΕΚ 23/Α/1937) αναφορικά με την αδειοδότηση των θεάτρων και κινηματογράφων.

 

Η αρμοδιότητα των συμβουλίων για την αδειοδότηση των λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων του άρθρου 81 του νόμου 3463/2006 παραμένει εν ισχύι.

 

β) Το εδάφιο τρίτο του σημείου 2 της παραγράφου Β' του άρθρου 14 της οίκοθεν Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 2718/Β/2012). Τα κέντρα διασκέδασης εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του νόμου 3463/2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.