Νόμος 4442/16 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο 4276/2014 (ΦΕΚ 155/Α/2014) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Καταργούνται:

 

α)α) το στοιχείο ζ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3,

 

β)β) το στοιχείο ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

 

β. Τροποποιούνται:

 

α)α) Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.}

 

β)β) Το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.}

 

γ. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών.}

 

δ. Στο στοιχείο στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας οικοδομής ή της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών.}

 

2. Στην υπ' αριθμόν 27715/2013 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 3118/Β/2013) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. Καταργούνται:

 

α)α) το στοιχείο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5,

 

β)β) τα στοιχεία στ' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5.

 

β. Τροποποιούνται:

 

α)α) το στοιχείο ε ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε. Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων, που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προσκομίζεται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.}

 

β)β) Στο στοιχείο θ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{θ. Εφόσον η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις απαιτούνται για την έκδοση της άδειας δόμησης, δεν απαιτείται η υποβολή των ως άνω παραστατικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.