Νόμος 4442/16 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο νόμο 4276/2014 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας,}

 

β. το στοιχείο γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.}

 

2. Το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του νόμου 4179/2013 (ΦΕΚ 175/Α/2013) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.}

 

3. Στην υπ' αριθμόν 27715/2013 (ΦΕΚ 3118/Β/2013) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

α. το στοιχείο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω,}

 

β. το στοιχείο δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω.}

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.