Νόμος 4442/16 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας αρχή. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του νόμου 4276/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού χορηγεί Ειδικό Σήμα Λειτουργίας εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, τεκμαίρεται η χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/2010) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας αρχή. Το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.