Νόμος 4483/65 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, υποχρεούνται να κατασκευάζουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις δι' εγκεκριμένων και καταλλήλων δια την περίπτωσιν υλικών, να τηρούν απολύτως τους εν ισχύ κανονισμούς ασφαλείας και τους κανόνας της τέχνης, άλλως υπόκεινται εις τις υπό του άρθρου 5 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2596/1953 προβλεπόμενες κυρώσεις, ως τούτο τροποποιείται και συμπληρώνεται υπό του άρθρου 9 του παρόντος.

 

2. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες υποχρεούνται επίσης στη χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή αποκατάσταση των βλαβών των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που έχουν κατασκευάσει εφόσον:

 

α) η βλάβη σημειωθεί εντός διετίας από τη χορήγηση της βεβαίωσης και υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 2 του νόμου 4483/1965, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με την οποία καταλογίζεται ευθύνη σε αυτούς μετά από προηγούμενο έλεγχο της εγκατάστασης από υπαλλήλους της Υπηρεσίας Βιομηχανίας ή της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.