Νόμος 4483/65 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο έλεγχος όλων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος διενεργείται από τις υπηρεσίες των Περιφερειών, που είναι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν τις ελεγχόμενες υπηρεσίες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Το ρεύμα επαναχορηγείται μόνον μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου και εφ' όσον η ηλεκτρική εγκατάστασις που ελέγχθηκε είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Εις οιανδήποτε περίπτωσιν, φθοράς εν όλων ή εν μέρει ιδιοκτησίας τινός ή ηλεκτροπληξίας, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δεν ευθύνεται, εάν η φθορά ή η ηλεκτροπληξία προκλήθηκε εκ της μετά τον ηλεκτρικό γνώμονα ηλεκτρικής εγκαταστάσεως.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.