Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διενεργούντες συγκολλήσεις σε εγκαταστάσεις:

 

(α) ναυπήγησης και επισκευής πλοίων,

(β) κατασκευής και επισκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωλήνων και λοιπών εξοπλισμών υπό πίεση,

(γ) κατασκευής μεταλλικών κτηρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού,

 

πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το παρόν διάταγμα άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α' Τάξεως και να εκτελούν τις συγκολλήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

2. Για διάστημα 3 ετών από την έκδοση του παρόντος, για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (α) και (γ), επιτρέπεται οι διενεργούντες συγκολλήσεις να κατέχουν άδεια Β' τάξης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.