Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Επέκταση Άδειας Τεχνικών Οξυγονοκολλητών ή Ηλεκτροσυγκολλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β' τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Β' Τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά εξάμηνης προϋπηρεσίας με την ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή, αντιστοίχως. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, καθώς και επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου.

 

2. Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α' τάξης που επιθυμεί να αποκτήσει την άδεια αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Α' τάξης αντίστοιχα, οφείλει να προσκομίσει δικαιολογητικά εξάμηνης προϋπηρεσίας σε συγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις με την ιδιότητα του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή ή οξυγονοκολλητή Β' τάξης, αντιστοίχως. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται υποβολή αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, με τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, καταβολή του παραβόλου που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 13 και 15 του νόμου 3982/2011, καθώς και επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.