Ευρωπαϊκή Οδηγία 1971/305 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο υπολογισμός της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθμός 1182/1971 του Συμβουλίου της 03-06-1971 περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται επί προθεσμιών, ημερομηνιών και χρονικών περιόδων (7).

 

(7) ΕΕ αριθμός N124/1971, σελίδα 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 36 της οδηγίας 1993/37/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.