Ευρωπαϊκή Οδηγία 1992/50 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας [ΕΟΚ] 1977/62/ΕΟΚ, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{γ) η αξία των κατώτατων ορίων σε εθνικό νόμισμα καθώς και το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τη συμφωνία GATT και εκφράζεται σε Ecu αναθεωρούνται, καταρχήν, κάθε δύο έτη με ισχύ από 01-01-1988. Ο υπολογισμός αυτών των αξιών βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή αυτών των νομισμάτων εκφραζόμενη σε Ecu και της Ecu εκφραζόμενης σε ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα, κατά τη διάρκεια χρονικής περιόδου 24 μηνών που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης η οποία ισχύει από 1ης Ιανουαρίου. Οι αξίες αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου.}

 

2. Στο άρθρο 4)α της οδηγίας 1971/305/ΕΟΚ, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

{2. α) Οι τιμές του κατωτάτου ορίου στα εθνικά νομίσματα αναθεωρούνται καταρχήν κάθε δύο έτη και ισχύουν από την 01-01-1992. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται με βάση τη μέση ημερήσια τιμή σε Ecu των εν λόγω νομισμάτων κατά το διάστημα των 24 μηνών που λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Οι τιμές αυτές δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου,

 

β) η μέθοδος υπολογισμού που αναφέρεται στο στοιχείο α) θα επανεξετασθεί, στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Συμβάσεις, και με πρόταση της Επιτροπής, κατ' αρχήν δύο έτη μετά την πρώτη εφαρμογή της.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 82 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.