Προεδρικό διάταγμα 8/6/89d - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1.

 

1. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν ελάχιστο εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
γεωργικών αποθηκών,
αντλιοστασίων,
θερμοκηπίων,
υδατοδεξαμενών,
φρεάτων,
αθλητικών εγκαταστάσεων,
κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας 150 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών 7,50 m.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 2.

 

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή, που χαρακτηρίζεται ως περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, απαγορεύονται οι χρήσεις:

 

βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων,
γεωργοκτηνοτροφικών - γεωργικών και πτηνοτροφικών κτιρίων,
στεγάστρων σφαγής,
τουριστικών εγκαταστάσεων.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας 150 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών 7,50 m.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Γ. Περιοχή με στοιχείο 3.

 

1. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα, που προορίζονται για την ανέγερση κατοικίας, εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες, όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή, που χαρακτηρίζεται ως περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
τουριστικών εγκαταστάσεων,
καταστημάτων λιανικού εμπορίου
εστιατορίων, αναψυκτηρίων και κέντρων αναψυχής,
λουτρικών εγκαταστάσεων,
ναών,
εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών - παιδικών χαρών.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας 150 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων αυτών 7,50 m.

 

β) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Δ. Περιοχή με στοιχείο 3)α (περιοχή μεταξύ παραλίας και παραλιακής οδού).

 

1. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εστιατορίων,
κέντρων αναψυχής,
λουτρικών εγκαταστάσεων,
ναών,
αθλοπαιδιών - παιδικών χαρών,
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 80 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,50 m.

 

β) Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τη γραμμή παραλίας 10 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 4.

 

1. α) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β) Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) η αρτιότητα ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

2. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικίας,
εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων αναψυχής,
καταστημάτων λιανικού εμπορίου,
τουριστικών εγκαταστάσεων,
λουτρικών εγκαταστάσεων,
ναών,
αθλοπαιδιών - παιδικών χαρών.

 

3. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων είναι οι αναφερόμενοι στα από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν.

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο 5.

 

1. Περιλαμβάνει την παραλιακή περιοχή Γλυφονέρι σε βάθος 150 m.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

3. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

εστιατορίων,
κέντρων αναψυχής,
λουτρικών εγκαταστάσεων,
αθλοπαιδιών - παιδικών χαρών,
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

4. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων καθορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 80 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,50 m.

 

β) Ελάχιστη απόσταση των κτιρίων από τη γραμμή παραλίας 10 m.

 

γ) Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Ζ. Γενικές διατάξεις:

 

1. Τα ανεγερθησόμενα εντός της καθοριζομένης με το άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος ζώνης οικιστικού ελέγχου κτίρια πρέπει να απέχουν από τον άξονα του ήδη διαμορφωμένου παραλιακού δρόμου 15 m.

 

2. Στα ανεγερθησόμενα εντός της ζώνης οικιστικού ελέγχου κτίρια επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

 

3. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή των κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis).

 

4. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση λυομένων οικίσκων.

 

5. Για την χορήγηση οικοδομικής άδειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Οικοδομικές άδειες, που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, έστω και αν οι χρήσεις τις οποίες εξυπηρετούν δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

7. Επιτρέπεται η λειτουργία, συντήρηση και επισκευή νομίμως υφισταμένων εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

8. Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν έχουν εφαρμογή για τους εντός των ορίων της ζώνης οικιστικού ελέγχου οικισμούς που οριοθετούνται με απόφαση του νομάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181?Δ/1985), όπως ισχύει.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.