Νόμος 3066/02 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Εταιρική χρήση - Λύση και εκκαθάριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

 

2. Κατ' εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της εταιρείας και λήγει στις 31-12-2003.

 

3. Η εταιρεία λύεται:

 

α) Μόλις παρέλθει η διάρκειά της, εφόσον προηγουμένως η Γενική Συνέλευση των μετόχων της δεν έχει αποφασίσει την παράταση της Διάρκειας λειτουργίας της.

 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 

4. Τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 4468/2017 (ΦΕΚ 61/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.