Νόμος 4468/17 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Καταργούμενες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του νόμου 3066/2002 περί σύστασης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης καταργούνται, πλην των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ μέχρι τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και τη δημιουργία του Μητρώου Αξιολογητών, με βάση τις διατάξεις του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.