Νόμος 4468/17 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκπροσώπηση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, που ορίζεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Στο πλαίσιο του παρόντος και σύμφωνα με τον Κανονισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης σε ένα ή περισσότερα μέλη του, σε υπαλλήλους του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης ή σε άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση.

 

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους με την υπογραφή κάτω από την επωνυμία του εκπροσώπου του, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να παράσχει δικαίωμα υπογραφής σε Συμβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.