Νόμος 4468/17 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. Με τον Κανονισμό αυτόν ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, όπως, ιδίως, θέματα διαχείρισης, κατάρτισης και δημοσίευσης του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού, θέματα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέματα προμηθειών του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.