Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος από τον τεχνίτη, τον αρχιτεχνίτη μηχανικό εγκαταστάσεων ή τον εργοδηγό μηχανικό εγκαταστάσεων, ο τεχνίτης οφείλει να έχει βεβαίωση αναγγελίας, ενώ ο αρχιτεχνίτης και ο εργοδηγός οφείλουν να έχουν αντίστοιχη άδεια.

 

2. Για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος χορηγούνται οι παρακάτω άδειες:

 

(α) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 1ης Ειδικότητας.

(β) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 2ης Ειδικότητας.

(γ) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 3ης Ειδικότητας.

(δ) Άδεια αρχιτεχνίτη μηχανικού 4ης Ειδικότητας.

(ε) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 1ης Ειδικότητας.

(στ) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 2ης Ειδικότητας.

(ζ) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 3ης Ειδικότητας.

(η) Άδεια εργοδηγού μηχανικού 4ης Ειδικότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.