Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 15

Άρθρο 15: Ορισμοί - Πεδίο Εφαρμογής - Ειδικότητες και Βαθμίδες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής ορίζεται ο εργαζόμενος ο οποίος έχει ως κύριο αντικείμενο την εκτέλεση των εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης, αντίστοιχα, οιασδήποτε σοβαρότητας, όπως οι επαγγελματικές δραστηριότητες αυτές αναλύονται στη συνέχεια του παρόντος.

 

2. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή κατατάσσονται, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 18 παράγραφος 6, σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:

 

α) Τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής που ανήκει στη 1η Βαθμίδα.

β) Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β' τάξης που ανήκει στη 2η Βαθμίδα.

γ) Αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α' τάξης που ανήκει στη 3η Βαθμίδα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.