Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες και καθήκοντα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο τεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α' ή Β' τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή, αντίστοιχα.

 

2. Ο αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Β' τάξης έχει το δικαίωμα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, εξαρτημάτων από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, μη υποκειμένων σε σοβαρές καταπονήσεις. Για συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σοβαρές καταπονήσεις ή εξαρτημάτων που δεν είναι από σίδηρο, χαλκό ή πλαστικό, εργάζεται υπό τις οδηγίες του αρχιτεχνίτη Α' τάξης οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και αποκτά προϋπηρεσία για την απόκτηση της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α' τάξης αντίστοιχα.

 

3. Συγκολλήσεις που υπόκεινται σε σοβαρές καταπονήσεις θεωρούνται οι εκτελούμενες στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19.

 

4. Ο αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής ή ηλεκτροσυγκολλητής Α' τάξης έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών οξυγονοκόλλησης ή ηλεκτροσυγκόλλησης αντίστοιχα, εξαρτημάτων από οποιοδήποτε υλικό, οιασδήποτε σοβαρότητας, σε σχέση με τις καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται οι συγκολλήσεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.