Προεδρικό διάταγμα 115/12 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Τροποποιούμενες, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αιτήσεις για την απόκτηση άδειας σύμφωνα με το από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες, κατά την έκδοση του παρόντος διατάγματος, έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, εφόσον συνοδεύονται με πλήρη, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις, δικαιολογητικά, θεωρούνται ως αιτήσεις του παρόντος διατάγματος, με πλήρη δικαιολογητικά και οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν αναλόγως την προβλεπόμενη στα άρθρα 12 ή 18 διαδικασία, για την απόκτηση αντίστοιχης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 παράγραφος 2 ή του άρθρου 21, άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 38/1991 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες (ΦΕΚ 21/Α/1991), με την οποία αντικαταστάθηκε η περίπτωση Θ' του άρθρου 1 του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 82/Α/1950), εξακολουθεί να ισχύει.

 

3. Με τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται:

 

(α) το από [ΒΔ] 08-03-1935 βασιλικό διάταγμα,

(β) το από [ΒΔ] 30-01-1937 βασιλικό διάταγμα,

(γ) τα άρθρα 6 παράγραφος 3, 16 - 21 και 23 του από [ΒΔ] 16-03-1950 βασιλικού διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

(δ) Από το από [ΒΔ] 11-03-1955 βασιλικό διάταγμα:

(δ)α) από το άρθρο 1 παράγραφος 1 η φράση και χειρισμού και από την παράγραφο 2 η φράση και τον χειρισμό αυτού,

(δ)β) από το άρθρο 2 παράγραφος 1 η φράση και να χειρίζεται και από την παράγραφο 3 η φράση και τον χειρισμό,

(δ)γ) τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.