Ευρωπαϊκή Οδηγία 1971/305 - Άρθρο p1

Παράρτημα I: Πίνακας νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που προβλέπονται στο άρθρο 1 περίπτωση β)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

I. Σε όλα τα Κράτη Μέλη:

 

Οι ενώσεις προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί από περιφερειακές ή τοπικές αρχές, π.χ. accosiations de communes, syndicats de communes, Gemeindeverbande κ.λ.π.

 

II. Στο Βέλγιο:

 

le Fonds des routes - het Wegenfonds
la Regie des voies aeriennes - de Regie der luchtwegen
οι επιτροπές κοινωνικής πρόνοιας
les fabriques d'eglise
l' Office regulateur de la Navigation interieure - de Dienst voor regeling van de binnenvaart
la Regie des Services frigoriques de l'Etat belge. - de Regie der Belgische Rijkskoel - en Vriesdiensten.

 

III. Στη Γερμανία:

 

bundesunmittelbaren Korperschaften, Anstalten und Stiftungen des offentlichen Rechts.

 

IV. Στη Γαλλία:

 

Οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου σε κρατικό, νομαρχιακό ή τοπικό επίπεδο.

 

V. Στην Ιταλία:

 

Τα κρατικά πανεπιστήμα, τα κρατικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα, οι όμιλοι (κονσόρτσιουμ) για έργα αναπτύξεως πανεπιστημίων,
τα ανώτερα επιστημονικά και μορφωτικά ινστιτούτα, τα παρατηρητήρια αστρονομίας, αστροφυσικής, γεωφυσικής και ηφαιστειολογίας,
Enti di riforma fondaria,
ιδρύματα κοινωνικής προνοίας και φιλανθρωπίας.

 

VI. Στο Λουξεμβούργο:

 

Τα Ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων,
οι λοιποί διοικητικοί οργανισμοί δημοσίου δικαίου.

 

VII. Στις Κάτω Χώρες:

 

Waterschappen,
Rijksuniversiteiten, Academische Ziekenhuizen, Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, Rooms - Katholieke Universiteit van Nijmegen, Vrije Universiteit van Amsterdam, Technische Hogescholen,
Nederlandse Centrale Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) και οι οργανισμοί που εξαρτώνται απ' αυτόν.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 36 της οδηγίας 1993/37/ΕΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.