Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Χαρακτηρισμός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου και της Περιφερειακής Ζώνης Αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκου με την ονομασία Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) η θαλάσσια έκταση του κόλπου του Λαγανά και νήσων Στροφάδων και η χερσαία έκταση του δήμου Ζακυνθίων (τέως δήμος Ζακυνθίων και κοινότητες Βασιλικού, Αργασίου) και του δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμακίου, Παντοκράτορα, Λιθακιάς, Κερίου) (νομού Ζακύνθου).

 

2. Χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, η χερσαία έκταση του δήμου Ζακυνθίων (τέως κοινότητες Βασιλικού, Αργασίου, Αμπελοκήπων) και του δήμου Λαγανά (τέως κοινότητες Καλαμακίου, Μουζακίου, Παντοκράτορα και Λιθακιάς) (νομού Ζακύνθου).

 

3. Τα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, της Περιφερειακής Ζώνης του και των οικισμών, που περιλαμβάνονται σε αυτό, φαίνονται στα σχετικά 14 πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:20.000 το ένα με αριθμό Ε1 και τα 13 σε κλίμακα 1:5.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 7694/2003 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα και οι συντεταγμένες των σημείων που περιγράφουν τα όρια, φαίνονται στους παρακάτω πίνακες Ι και II.

 

pd.1.12.99.2

 

pd.1.12.99.1

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Α του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

4. Ως ίσαλος, γραμμή, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς, θάλασσας.

 

5. Ειδικότερα:

 

α) Το εξωτερικό όριο του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ορίζεται ως εξής:

 

Από το σημείο Θ1 επί της ισάλου γραμμής (διαχωριστική γραμμή ξηράς - θάλασσας), τα ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα σημεία Θ1 έως Θ11 στη θαλάσσια περιοχή και το σημείο Θ11 με το σημείο Θ12 επί της ισάλου γραμμής.

 

Από το σημείο Θ12 συνεχίζει ακολουθώντας την ίσαλο γραμμή μέχρι το σημείο 1.

 

Από το όριο περιοχής Φ3 που διέρχεται από τα σημεία 1 έως 13 επί της ισάλου γραμμής.

 

Από το σημείο 13 μέχρι το σημείο 27 όπου ακολουθεί το όριο της περιοχής Φ2 που διέρχεται από τα σημεία 27 μέχρι το σημείο 31.

 

Από το όριο της περιοχής Φ1 που διέρχεται από τα σημεία 31, 38.

 

Από το όριο της περιοχής Φ1 που διέρχεται από τα σημεία 38, 65)α, 66)α, 67 μέχρι το σημείο 73 και συνεχίζει με το όριο της περιοχής Φ1 από το σημείο 73 μέχρι το σημείο 92)α που βρίσκεται επί της ισάλου γραμμής.

 

Από την ίσαλο γραμμή στο σημείο 92)α μέχρι το σημείο Θ1. Εντός του ορίου αυτού περιλαμβάνονται και οι νησίδες Πελούζο, Μαραθωνήσι, Άγιος Σώστης.

 

Επίσης μέρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου αποτελούν οι νήσοι Στροφάδια και η περιβάλλουσα αυτά θαλάσσια ζώνη σε απόσταση 500 μέτρα από την ίσαλο γραμμή τους.

 

β) Το εξωτερικό όριο της Περιφερειακής Ζώνης του ΕΘΠΖ ορίζεται ως εξής:

 

Από το όριο της περιοχής Τ3 διερχόμενο από τα σημεία 13, 12, 17.

 

Από το σημείο 17 το όριο συνεχίζει επί της εθνικής οδού Ζακύνθου - Κερίου μέχρι το σημείο τομής της με το όριο του οικισμού Λιθακιάς και συνεχίζει ακολουθώντας το δυτικό όριο του οικισμού Λιθακιάς μέχρι το σημείο ανατολικής τομής του με το δρόμο Αμπελοκήπων Μουζακίου.

 

Από το παραπάνω σημείο συνεχίζει επί του δρόμου Αμπελοκήπων Μουζακίου μέχρι το σημείο τομής του με το όριο οικισμού Αμπελοκήπων.

 

Από το δυτικό όριο του οικισμού Αμπελοκήπων μέχρι το σημείο τομής του με το δρόμο Ζακύνθου - Αμπελοκήπων και ακολουθεί αυτόν μέχρι το σημείο 39.

 

Από το όριο της περιοχής Ο2 διερχόμενο από τα σημεία 39 μέχρι 203.

 

Από το σημείο 203 συνεχίζει επί του κοινοτικού δρόμου μέχρι το σημείο 202 όπου ακολουθεί το δρόμο Ζακύνθου - Καλαμακίου μέχρι το σημείο 212.

 

Από το ευθύγραμμο τμήμα που ορίζεται από τα σημεία 212 - Ε2)β και συνεχίζει ακολουθώντας τον κοινοτικό δρόμο μέχρι τα σημεία Ε2)α.

 

Από το σημείο Ε2)α ακολουθεί το βόρειο - ανατολικό όριο του οικισμού Καλαμακίου μέχρι το δρόμο Ζακύνθου-Καλαμακίου όπου τον ακολουθεί μέχρι το σημείο 40.

 

Από το όριο της περιοχής 03 διερχόμενο από τα σημείο 40, 41, 37.

 

Από το όριο της περιοχής Τ1 διερχόμενο από τα σημεία 37, 38, 31, 30)στ, 28, 27 και από το σημείο αυτό ακολουθεί την ίσαλο γραμμή διερχόμενη από τα σημεία 27, 19 έως 13.

 

Το βορειοανατολικό όριο της Περιφερειακής Ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου ορίζεται από το όριο της περιοχής 04 το οποίο από το σημείο 65)α, ακολουθεί το κοινό διοικητικό όριο των κοινοτήτων Βασιλικού, Αργασίου μέχρι την ίσαλο γραμμή δυτικά του ακρωτηρίου Δαβιά.

 

Από το προηγούμενο σημείο, ακολουθεί την ίσαλο γραμμή μέχρι το σημείο 92)α.

 

Από το όριο της περιοχής Φ1 διερχόμενο από τα σημεία 92)α, 92 μέχρι το σημείο 73.

 

Από το όριο της περιοχής Φ1' διερχόμενο από τα σημεία 73, 72, 71 μέχρι το σημείο 65)α.

 

Στην περιφερειακής Ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου δεν περιλαμβάνονται η έκταση του αεροδρομίου και η προβλεπόμενη έκταση ανάπτυξης βιομηχανιών, βιοτεχνιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.