Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Οριοθέτηση και χαρακτηρισμός περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Μέσα στην έκταση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται στην θαλάσσια έκταση αυτού οι ζώνες Ι)α και Ι)β και στην χερσαία έκταση οι περιοχές Α1, Α2, Α3, Π1, Π2, Π3, Υ, Υ', Φ1, Φ1', Φ2, Φ3 που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

 

Β. Μέσα στην έκταση της Περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου όπως περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο καθορίζονται περιοχές 01, 02, 03, 04, Τ1, Τ2 και Τ3 που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

 

Γ. Τα όρια των παραπάνω περιοχών των παραγράφων Α και Β ορίζονται ως εξής:

 

Ι. Εθνικό θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

 

1. Ζώνη με στοιχείο Ι)α είναι η θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λαγανά, η οποία χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης και ορίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης και ορίζεται, από τα σημεία Θ1 έως Θ12 οι συντεταγμένες των οποίων περιέχονται στον παρακάτω Πίνακα Ι.

 

Πίνακας Ι: Ορόσημα ορίου θαλάσσιας περιοχής κόλπου Λαγανά Ζακύνθου

 

Γεωγραφικό μήκος

Γεωγραφικό πλάτος

Θ1

234898,25

4178389,78

Θ2

235542,76

4178372,46

Θ3

235657,97

4178218,91

Θ4

235369,95

4177412,75

Θ5

235648,37

4177115,24

Θ6

234803,51

4175752,46

Θ7

222553,03

4170953,93

Θ8

220796,11

4169975,03

Θ9

219317,60

4170704,41

Θ10

218511,14

4170550,85

Θ11

216984,63

4172163,16

Θ12

217715,51

4172152,39

 

Στην παραπάνω θαλάσσια ζώνη περιλαμβάνονται οι θαλάσσιες περιοχές με στοιχεία Α, Β, Γ που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2, που καθορίστηκαν με τους 19/1991 (ΦΕΚ 585/Β/1991) και 20/1994 (ΦΕΚ 598/Β/1994) κανονισμούς λιμένα Ζακύνθου και ειδικότερα οι εν λόγω περιοχές περικλείονται από τα ακόλουθα θαλάσσια στίγματα:

 

Θαλάσσια περιοχή Α

 

φ=37 μοίρες 44'14'', φ=37 μοίρες 42'23'', φ=37 μοίρες 42'15'',

φ=37 μοίρες 41'56''

λ=20 μοίρες 54'24'', λ=20 μοίρες 56'56'', λ=20 μοίρες 57'11'',

λ=20 μοίρες 59'10''

 

Θαλάσσια περιοχή Β

 

φ=37 μοίρες 43'46'', φ=37 μοίρες 41'04'', φ=37 μοίρες 40'40'',

φ=37 μοίρες 41'56'',

λ=20 μοίρες 52'36'', λ=20 μοίρες 51'46'', λ=20 μοίρες 52'30'',

λ=20 μοίρες 59'10''

φ=37 μοίρες 42'15'', φ=37 μοίρες 42'23'', φ=37 μοίρες 44'14'',

λ=20 μοίρες 57'11'', λ=20 μοίρες 56'56'', λ=20 μοίρες 54'24'',

 

Θαλάσσια περιοχή Γ

 

φ=37 μοίρες 43'46'' Β, φ=37 μοίρες 41'04'' Β, φ=37 μοίρες 41'03'' Β

λ=20 μοίρες 52'36'' Α, λ=20 μοίρες 51'46'' Α, λ=20 μοίρες 50'20'' Α

 

Στα ανωτέρω θαλάσσια στίγματα τα πλάτη είναι Βόρεια και τα μήκη είναι Ανατολικά.

 

2. Ζώνη με στοιχεία Ι)β.

 

Είναι η θαλάσσια ζώνη των νήσων Στροφάδων, που εκτείνεται σε απόσταση 500 m από την ίσαλο γραμμή των νήσων και χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

3. Περιοχή με στοιχεία ΑΙ.

 

Είναι περιοχή της παραλίας Σεκανίων και ορίζεται από την τεθλασμένη γραμμή που ενώνει τα σημεία 42 έως 50 και στη συνέχεια από την ίσαλο γραμμή από το σημείο 50 έως το σημείο 42. Ειδικότερα τα σημεία της τεθλασμένης γραμμής είναι τα εξής:

 

42 προβολή του 43 στην ίσαλο γραμμή

43 σημείο με υψόμετρο 5,20 m

44 σημείο με υψόμετρο 82,30 m

45 Τριγωνομετρικό σημείο 29206

46 σημείο με υψόμετρο 129,90 m

47 σημείο με υψόμετρο 88,80 m

48 σημείο με υψόμετρο 90,90 m

49 σημείο με υψόμετρο 85,00 m

50 προβολή του 49 επί της ισάλου γραμμής

 

Η ως άνω περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης.

 

4. Περιοχή με στοιχεία Α2.

 

Είναι περιοχή φυσικού καταφυγίου των νησίδων Μαραθωνησίου και Πελούζου, που ορίζεται από την ίσαλο γραμμή των νησίδων αυτών. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

5. Περιοχή με στοιχεία Α3.

 

Είναι περιοχή φυσικού καταφυγίου των νήσων Στροφάδων, η οποία ορίζεται από την ίσαλο γραμμή των νήσων αυτών. Χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

6. Περιοχή με στοιχεία Π1.

 

Περιλαμβάνει την παραλία Δάφνης, και την γύρω από αυτή έκταση που ορίζεται από την τεθλασμένη γραμμή που ενώνει τα σημεία 51 έως 59. Ειδικότερα τα σημεία οριοθετούνται ως εξής:

 

51 Προβολή επί της ισάλου γραμμής του τριγωνομετρικού Σημείου

52 292,15 m

53 Τριγωνομετρικό σημείο 292,15 με υψόμετρο 19,44 m.

 

Σημείο του αγροτικού δρόμου Δάφνης - Βασιλικού.

 

Στην συνέχεια ακολουθείται ο αγροτικός δρόμος προς βορρά μέχρι το σημείο:

 

54 σημείο επί του αγροτικού δρόμου Δάφνης - Βασιλικού

55 σημείο με υψόμετρο 79,30 m

56 σημείο με υψόμετρο 63,00 m

57 το βορειότερο άκρο του φρυδιού των παραλιακών βράχων. Στη συνέχεια ακολουθείται το φρύδι των βράχων ως το σημείο 58, που απέχει 50 m από την ίσαλο γραμμή.

59 η προβολή του σημείου 58 επί της ισάλου γραμμής.

 

Η ως άνω περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

7. Περιοχή με στοιχεία Π2.

 

Περιλαμβάνει την αμμώδη παραλία του Γέρακα καθώς και το ομώνυμο ακρωτήριο και ορίζεται από τα σημεία 60 έως 64 και ειδικότερα:

 

60 σημείου της ισάλου γραμμής

61 σημείο του ρέματος επί της ισοϋψούς των 28 m

62 σημείο με υψόμετρο 20.88 m

63 το βορειότερο σημείο τμήματος παραλιακών βράχων

64 σημείο της ισάλου γραμμής που αποτελεί το βορειότερο άκρο Κολπίσκου.

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

8. Περιοχή με στοιχεία Π3.

 

Περιλαμβάνει την παραλία Καλαμακίου και την γύρω από αυτή έκταση, η οποία ορίζεται από τα σημεία 21 έως 26 και ειδικότερα:

 

21 Σημείο της ισάλου γραμμής

22

23

24

25 και

26 σημείο της ισάλου γραμμής

 

Το ευθύγραμμο τμήμα των σημείων 22 - 23 απέχει 200 m από την ίσαλο γραμμή, ενώ η γραμμή μεταξύ των σημείων 24 - 25 απέχει 100 m από την ίσαλο γραμμή.

 

Χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας της φύσης.

 

9. Περιοχές με στοιχεία Υ και Υ'.

 

Περιλαμβάνονται στον όρμο Κερίου.

 

Η περιοχή Υ (η οποία συνήθως κατακλύζεται από νερά), ορίζεται όπως έχει αποτυπωθεί στον χάρτη 1:5.000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού με συντεταγμένες Υ1, Υ2, ... Υ31.

 

Το εξωτερικό όριο της περιοχής Υ ορίζεται νότια από τα βόρεια όρια οικισμού Λίμνης Κερίου, δυτικά από την εθνική οδό Ζακύνθου - Κερίου, και βόρεια από το όριο οικισμού και από το όριο που διέρχεται από τα σημεία 16, 15 και 14.

 

Στην περιοχή Υ εντάσσεται επίσης και η χερσαία λωρίδα διαχωρισμού του έλους από την θάλασσα. Οι ως άνω περιοχές χαρακτηρίζονται ως περιοχές προστασίας της φύσης.

 

10. Περιοχές με στοιχεία Φ1 και ΦΓ.

 

Περιοχές φυσικού τοπίου όρους Σκοπού Βασιλικού.

 

α) Η περιοχή Φ1 ορίζεται από τα σημεία 26, 25, 32, 31, 38. Στη συνέχεια το όριο διέρχεται από τα σημεία 65, 66, 73 και ακολουθεί την κορυφογραμμή διερχόμενο από τα παρακάτω σημεία:

 

74 σημείο με υψόμετρο 283,10 m

75 σημείο με υψόμετρο 188,10 m

76 σημείο με υψόμετρο 261,60 m

77 σημείο με υψόμετρο 275,50 m

78 σημείο με υψόμετρο 209,81 m

79 σημείο με υψόμετρο 207,80 m

80 σημείο με υψόμετρο 121,60 m

81 σημείο με υψόμετρο 88,10 m

82 σημείο με υψόμετρο 121,30 m

83 σημείο με υψόμετρο 194,90 m

84 σημείο με υψόμετρο 194,20 m

85 σημείο με υψόμετρο 195,85 m

86 σημείο με υψόμετρο 145,70 m

87 σημείο με υψόμετρο 115,69 m

88 σημείο με υψόμετρο 124,10 m

89 τριγωνομετρικό υψομετρικό σημείο με υψόμετρο 121,44 m

90 σημείο τομής αγροτικών δρόμων στη συνέχεια ακολουθείται ο αγροτικός δρόμος έως το σημείο:

91 σημείο τομής αγροτικών δρόμων

92 σημείο με υψόμετρο 14,90 m

92)α Σημείο τομής της προέκτασης του ευθύγραμμου τμήματος 91 - 92 με την ίσαλο γραμμή.

 

Το όριο της περιοχής διέρχεται από το σημείο 64 και συνεχίζει με το όριο την περιοχή Π2 ακολουθεί την ίσαλο γραμμή από το σημείο 60 μέχρι το σημείο 59, συνεχίζει με το όριο της περιοχής Π1 ακολουθεί την ίσαλο γραμμή συνεχίζει με το όριο της περιοχής Α1 και συνεχίζει με την ίσαλο γραμμή.

 

β) Η περιοχή Φ1' ορίζεται από τα εξής σημεία:

 

38 σημείο τομής αγροτικού δρόμου με το κοινό διοικητικό όριο των κοινοτήτων Βασιλικού - Αργασίου

65 σημείο με υψόμετρο 256,60 m

66 τριγωνομετρικό σημείο 29205 με υψόμετρο 244,32 m

73 σημείο κορυφής με υψόμετρο 313,20 m

72 σημείο με υψόμετρο 332,30 m

71 σημείο με υψόμετρο 341,10 m

70 σημείο με υψόμετρο 438,50 m

69 σημείο με υψόμετρο 454,00 m

67 σημείο με υψόμετρο 330,90 m

66)α σημείο με υψόμετρο 330,40 m

65)α σημείο προβολής του σημείου 66 του κοινό διοικητικό όριο κοινοτήτων Βασιλικού - Αργασίου.

 

Οι ως άνω περιοχές Φ1 και Φ1' χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενα τοπία.

 

11. Περιοχή με στοιχεία Φ2.

 

Περιοχή φυσικού τοπίου Καλαμακίου, όπως ορίζεται από τα σημεία 27 έως 32 και ειδικότερα:

 

27 σημείο τομής της ισάλου γραμμής από το ανατολικό όριο του οικισμού Λαγανά

28 σημείο ρέματος

29 σημείο ιδιοκτησίας

30 γωνία ιδιοκτησίας

30)α σημείο αγροτικού δρόμου που απέχει 150 m από την ίσαλο γραμμή, το όριο ακολουθεί προς βορρά τον αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο 30)β

30)β σημείο του δρόμου που απέχει 200 m από την ίσαλο γραμμή

30)γ σημείο ορίου ιδιοκτησίας που απέχει 200 m από την ίσαλο γραμμή και ακολουθεί προς νότο το όριο ιδιοκτησίας έως το σημείο 30)δ

30)δ σημείο ιδιοκτησίας που απέχει 150 m από την ίσαλο γραμμή

30)ε σημείο κοινοτικού δρόμου που απέχει 150 m από την ίσαλο γραμμή

30)στ σημείο ιδιοκτησίας που απέχει 200 m από την ίσαλο γραμμή

31 σημείο που απέχει 200 m από την ίσαλο γραμμή

32 σημείο που απέχει 100 m από την ίσαλο γραμμή

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο τοπίο.

 

12. Περιοχή με στοιχεία Φ3.

 

Περιοχή φυσικού τοπίου Κερίου που ορίζεται από τα σημεία 1 μέχρι 16 και ειδικότερα:

 

1 σημείο ισάλου γραμμής

2 σημείο με υψόμετρο 86,50 m, το όριο ακολουθεί την κορυφογραμμή

3 σημείο με υψόμετρο 401,90 m

4 (κορυφή λόφου) Σημείο με υψόμετρο 594,80 m

5 σημείο με υψόμετρο 336,60 m

6 Κορυφή όρους Σκοπού, Σημείο με υψόμετρο 413,12 m

7 σημείο με υψόμετρο 411,80 m

8 σημείο με υψόμετρο 261,90 m

9 σημείο με υψόμετρο 301,20 m

10 Κορυφή λόφου Κερίου με υψόμετρο 344,90 m

11. σημείο με υψόμετρο 115,20, το όριο συνεχίζει με προέκταση του ευθύγραμμου τμήματος μέχρι το δρόμο Λιθακιάς, Κερίου.

 

Το όριο κατευθύνεται κατά μήκος του δρόμου αυτού, συναντά τα όρια οικισμού τα οποία ακολουθεί βορειοδυτικά έως να συναντήσει πάλι το δρόμο Λιθακιάς, Κερίου τον οποίο και ακολουθεί μέχρι να συναντήσει όριο οικισμού που το ακολουθεί βορειοδυτικά, καταλήγει εκ νέου στον δρόμο Λιθακιάς, Κερίου έως την διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο στο σημείο 12. Στη συνέχεια το όριο διέρχεται από το σημείο 13 επί της ίσαλο γραμμής, ακολουθεί την ίσαλο γραμμή μέχρι το σημείο 14, συνεχίζει με το όριο της περιοχής Υ και ειδικότερα ακολουθεί το όριο παραπλήσιου οικισμού, συνεχίζει επί αγροτικού δρόμου έως να συναντήσει το σημείο 15, σημείο που τέμνεται αγροτικός δρόμος με την ισοϋψή των 20 m. Κατόπιν ακολουθεί την ισοϋψή των 20 m μέχρι το όριο οικισμού στο σημείο 16.

 

Η περιοχή χαρακτηρίζεται ως προστατευόμενο τοπίο.

 

II) Περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Στη ζώνη αυτή περιλαμβάνονται οι οικισμοί Λιθακιάς, Παντοκράτορα, Λαγανά, Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Άνω και Κάτω Βασιλικού όπως τα όρια τους έχουν καθοριστεί με αποφάσεις του οικείου νομάρχη σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), καθώς και εκτός σχεδίου περιοχές αυτών και περιοχές των κοινοτήτων Μουζακίου και Αργασίου:

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος ΙΙ τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο B1 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

1. Περιοχή με στοιχείο 01. Περιοχή οικοανάπτυξης των κοινοτήτων Λιθακιάς, Παντοκράτορα, Μουζακίου και ορίζεται νότια από το βόρειο όριο της περιοχής Τ3 και ειδικότερα από τα σημεία 20, 18 και 17. Στη συνέχεια ακολουθώντας βόρεια αρχικά την εθνική οδό Ζακύνθου, Κερίου και κατόπιν τα ανατολικά όρια των οικισμών Λιθακιάς, Παντοκράτορα Μουζακίου, το όριο κατευθύνεται προς τα ανατολικά και νότια ακολουθώντας τα δυτικά όρια του οικισμού Λαγανά έως το σημείο 20 στο οποίο τέμνεται το όριο οικισμού Λαγανά με όριο οικισμού της κοινότητας Λιθακιάς.

 

Στη περιοχή 01 υπεισέρχεται επίσης και η εκτός σχεδίου χερσαία περιοχή που περιστοιχίζεται από τα όρια οικισμού της κοινότητας Λιθακιάς, καθώς και αντίστοιχη περιοχή που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Λαγανά, στην περιοχή Κοκάλα.

 

2. Περιοχή με στοιχεία 02. Περιοχή οικοανάπτυξης των οικισμών Μουζακίου, Αμπελοκήπων, Παντοκράτορα, Καλαμακίου.

 

Το όριο της περιοχής αυτής ορίζεται ως εξής:

 

Ξεκινώντας από το σημείο 33)α, σημείο επαφής οικισμού Λαγανά με ρέμα κατευθυνόμενο βόρεια κατά μήκος του ανατολικού ορίου του οικισμού Λαγανά ανέρχεται μέχρι το δρόμο Αμπελοκήπων, Μουζακίου τον οποίο ακολουθεί μέχρι το όριο οικισμού Αμπελοκήπων. Κατόπιν ακολουθεί το ανατολικό όριο του οικισμού αυτού μέχρι το δρόμο Ζακύνθου, Αμπελοκήπων τον οποίο ακολουθεί ως τη διασταύρωση με κοινοτικό δρόμο (σημείο 39), κατόπιν ακολουθεί προς ανατολάς τον κοινοτικό δρόμο έως το σημείο 203, συνεχίζει στην ευθεία που συνδέει το σημείο 203 με την άκρη του ρέματος στο σημείο 204. Ακολουθεί την ευθεία που συνδέει το σημείο 204 με το σημείο 205 (γωνία ιδιοκτησιών). Συνεχίζει στην ευθεία που συνδέει το σημείο 205 με την άκρη ρέματος στο σημείο 206. Ακολουθεί το ρέμα μέχρι την οδό στο σημείο 207 και στη συνέχεια την οδό μέχρι τη διασταύρωση της σημείο 208. Ακολουθεί την ευθεία που συνδέει το σημείο 208 με το σημείο 209. Συνεχίζει στην ευθεία που συνδέει το σημείο 209 με την νοτιοδυτική γωνία γηπέδου με εγκαταστάσεις του εργοστασίου EL GRECO στο σημείο 210, ακολουθεί το όριο του γηπέδου μέχρι την αγροτική οδό στο σημείο 211 και συνεχίζει επί της αγροτικής οδού μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζακύνθου - Καλαμακίου στο σημείο 212. Στη συνέχεια ακολουθεί το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει το σημείο 212 με την τομή του ορίου της κοινότητας Καλαμακίου με την κοινοτική οδό στο σημείο Ε2)β και δια της κοινοτικής οδού ανατολικά έως την τομή της με το όριο οικισμού στο σημείο Ε2)α. Στη συνέχεια ακολουθεί το δυτικό όριο του οικισμού μέχρι το σημείο 34. Από το σημείο 34 ακολουθεί προς δυτικά το δρόμο Καλαμακίου - Λαγανά έως το σημείο 33Γ και συνεχίζει στο σημείο 33Β. Στη συνέχεια ακολουθεί δυτικά το ρέμα μέχρι το σημείο 33Α (σημείο επαφής ορίου οικισμού Λαγανά με ρέμα).

 

3. Περιοχή με στοιχεία 03. Περιοχή οικοανάπτυξης και βρίσκεται ανατολικά οικισμού Καλαμακίου. Το όριο της περιοχής ορίζεται από το σημείο 35, ακολουθεί το ανατολικό όριο του οικισμού Καλαμακίου, προς βορρά έως το σημείο που αυτό τέμνει την οδική αρτηρία Ζακύνθου - Καλαμακίου. Στη συνέχεια ακολουθεί προς βορρά την οδική αρτηρία έως τη διακλάδωση με αγροτικό δρόμο στο σημείο 40. Κατόπιν ακολουθεί τον κοινοτικό δρόμο μέχρι τη διακλάδωση του με άλλον αγροτικό δρόμο στο σημείο 41. Στη συνέχεια κατευθύνεται νότια κατά μήκος αγροτικού δρόμου μέχρι το σημείο 37 και τέλος ακολουθεί το βόρειο όριο της περιοχής Τ1 περνώντας από τα σημεία 37, 36 και 35.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο B2 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 

4. Περιοχή με στοιχεία 04. Περιοχή οικοανάπτυξης της κοινότητας Βασιλικού. Το όριο της περιοχής ορίζεται από το βόρειο άριστης περιοχής ΦΓ διερχόμενο από τα σημεία 65)α, 66)α-73 το βόρειο όριο της περιοχής Φ1 διερχόμενο από τα σημεία 73, 74 - 92, 92)α, την ίσαλο γραμμή μεταξύ των σημείων 92)α και 146, τα δυτικά όρια της περιοχής Τ2 από τα σημεία 146-93, την ίσαλο γραμμή από το σημείο 93 μέχρι το σημείο τομής της με το κοινό διοικητικό όριο των κοινοτήτων Αργασίου και Βασιλικού και ακολουθεί το παραπάνω κοινό διοικητικό όριο των κοινοτήτων Αργασίου και Βασιλικού μέχρι το σημείο 65)α.

 

5. Περιοχή με στοιχεία Τ1. Περιοχή ελεγχόμενου τουρισμού των κοινοτήτων Καλαμακίου - Αργασίου, ορίζεται δε από τα σημεία 28, σημείο ρέματος, 33 σημείο όπου τέμνεται ο κοινοτικός δρόμος Λαγανά - Καλαμακίου με ρέμα. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί το ρέμα περνώντας από τα σημεία 33Α, σημείο επαφής ρέματος με όριο οικισμού Λαγανά, 33Β σημείο ρέματος, 33Γ, σημείο δρόμου Καλαμακίου - Λαγανά που απέχει 900 m από το σημείο 33. Στη συνέχεια διέρχεται από το σημείο 34, όπου ο δρόμος Λαγανά - Καλαμακίου συναντά το όριο οικισμού Καλαμακίου. Στη συνέχεια το όριο ακολουθεί το νότιο όριο του οικισμού Καλαμακίου μέχρι το σημείο Ε5. Στη συνέχεια διέρχεται από το σημείο Ε6. Κατόπιν ακολουθεί προς νότο το όριο του οικισμού Καλαμακίου και ανέρχεται μέχρι το σημείο 35 του ορίου οικισμού. Το όριο συνεχίζει περνώντας από την κορυφή Λόφου Γερακινής (σημείο 36 με υψόμετρο 150.24) διέρχεται από τα σημεία 37 (σημείο διασταύρωσης αγροτικών δρόμων) και σημείο 38 (τομή αγροτικού δρόμου με το διοικητικό όριο Αργασίου - Βασιλικού) και καταλήγει στο σημείο 31 όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.

 

6. Περιοχή με στοιχεία Τ2. Περιοχή ελεγχόμενου τουρισμού των κοινοτήτων Άνω και Κάτω Βασιλικού, το όριο δε αυτής διέρχεται από τα σημεία 93, 94, 95 - 146, στη συνέχεια ακολουθεί την ίσαλο γραμμή μεταξύ των σημείων 146 και 93.

 

7. Περιοχή με στοιχεία Τ3. Περιοχή ελεγχόμενου τουρισμού των κοινοτήτων Λιθακιάς - Αγίου Σώστη. Το όριο της περιοχής αρχίζει από το σημείο 13 της ισάλου γραμμής μέχρι το σημείο 12. Από το σημείο 12 ακολουθεί προς βορρά την εθνική οδό Ζακύνθου - Κερίου έως τη διασταύρωση με αγροτικό δρόμο στο σημείο 17. Το όριο, κατευθυνόμενο ανατολικά κατά μήκος ρέματος περνάει από την κορυφή λόφου στο σημείο 18 με υψόμετρο 60, 69. Στη συνέχεια το όριο διέρχεται από τα σημεία 17)α, 17)β, 17)γ, 17)δ, 18)α, β, γ, ..., 18)θ, 18)ι καταλήγοντας, στο σημείο που το δυτικό όριο του οικισμού Λαγανά τέμνεται με την ίσαλο γραμμή (σημείο 19).

 

Οι συντεταγμένες των παραπάνω οροσήμων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ΙΙ.

 

Πίνακας ΙΙ: Συντεταγμένες (σύστημα ΕΓΣΑ) Ορόσημων των Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και της Περιφερειακής Ζώνης αυτού

Ορόσημα

Γεωγραφικό Μήκος

Γεωγραφικό Πλάτος

1

221877,73

4171441,91

2

221773,37

4171559,42

3

221381,80

4172115,55

4

221356,26

4172464,43

5

221257,18

4172734,68

6

220946,39

4173003,12

7

220906,00

4173111,22

8

220261,87

4173443,37

9

220169,32

4173734,39

10

219975,44

4174047,61

11

219794,58

4174564,67

12

220893,91

4176803,12

13

221268,61

4176207,96

14

220951,60

4175436,84

15

220830,87

4175611,68

16

220267,35

4175759,02

17

220884,86

4177321,27

17)α

220966,94

4177408,66

17)β

221047,41

4177416,48

17)γ

221193,11

4177489,83

17)δ

221277,99

4177520,00

18

221730,31

4177707,95

18)α

222108,47

4178159,85

18)β

221944,83

4178491,70

18)γ

222093,76

4178585,71

18)δ

222106,67

4178503,28

18)ε

222136,52

4178497,28

18)στ

222175,87

4178410,00

18)ζ

222406,30

4178608,66

18)η

222635,91

4178619,91

18)θ

222815,87

4178838,37

18)ι

222970,22

4178937,74

19

223268,70

4179107,25

20

223020,87

4179044,78

21

224745,97

4180112,38

22

224741,30

4180319,61

23

225704,08

4180708,72

24

225753,33

4180606,30

25

228463,84

4180893,31

26

228427,86

4180782,38

27

224357,60

4179931,91

28

224316,41

4180279,87

29

225806,14

4181086,63

30

225917,45

4180707,62

30)α

226336,00

4180814,19

30)β

226341,40

4180862,74

30)γ

226631,86

4180920,57

30)δ

226658,84

4180874,97

30)ε

227309,95

4180991,66

30)στ

227439,71

4181071,54

31

228190,96

4181018,93

32

228182,59

4180923,60

33

224311,21

4180441,86

33)α

224235,33

4180504,40

33)β

224907,43

4181259,34

33)γ

225102,23

4180884,47

34

226265,10

4181491,20

35

227303,81

4181560,19

36

227761,97

4181598,15

37

228217,12

4181807,45

38

228385,05

4181671,27

39

225118,16

4184029,52

40

226884,14

4184027,45

41

227106,96

4184029,87

42

229552,92

4179779,68

43

229695,20

4179861,40

44

229638,90

4179829,06

45

229875,14

4179831,17

46

229999,92

4179696,17

47

230221,39

4179693,13

48

230398,72

4179559,42

49

230400,36

4179349,11

50

230407,09

4179250,21

51

231120,26

4178925,64

52

231120,26

4178955,35

53

231115,57

4178970,86

54

231172,93

4179139,16

55

231290,81

4179122,12

56

231589,43

4179078,15

57

231735,61

4179088,65

58

221812,11

4178887,74

59

231808,10

4178840,67

60

233628,98

4177368,16

61

233726,24

4177485,63

62

234029,02

4177457,84

63

234260,16

4177355,92

64

234479,73

4177278,02

65

228805,40

4181274,22

66

229515,53

4180394,47

65)α

228704,38

4182113,18

66)α

228820,65

4181939,59

67

229112,29

4181906,72

69

229511,67

4181305,52

70

229673,57

4181220,98

71

230011,48

4181100,20

72

230144,73

4181059,01

73

230291,90

4180632,49

74

230499,49

4180493,03

75

230758,19

4180025,74

76

230903,91

4179792,39

77

231052,21

4179641,32

78

231259,78

4179776,58

79

231350,74

4179644,11

80

231695,35

4179440,02

81

231854,74

4179396,74

82

232091,16

4179344,99

83

232564,65

4178953,19

84

232636,65

4178708,14

85

232697,57

417487,60

86

232845,88

4178325,25

87

233081,75

4178112,72

88

233149,03

4177951,04

89

233285,88

4177701,79

90

233477,44

4177705,22

91

233949,77

41777584,34

92

234386,39

4177364,59

92)α

234464,27

4177326,28

93

230387,54

4183099,43

94

230266,67

4182341,99

95

230179,99

4182106,5

96

230286,1

4181890,8

97

230432,45

4181817,69

98

230520,25

4181634,9

99

230641

4181569,1

100

230655,63

4181485,01

101

230615,39

4181349,76

102

230710,51

4181309,54

103

230732,47

4181039,02

104

230825,97

4180845,22

105

230991,21

4180770,45

106

231222,33

4180500,36

107

231389,8

4180483,62

108

231582,96

4180618,66

109

231689,03

4180418,88

110

231922,37

4180344,11

111

232085,89

4180523,64

112

232269,6

4180406,61

113

232546,45

4180033,47

114

232739,91

4179860,09

115

232536,31

4179556,83

116

232817,42

4179381,68

117

232980,38

4179715,18

118

233332,32

4179662,77

119

233395,26

4179504,13

120

233537,54

4179569,78

121

233523,86

4179346,4

122

233438,12

4179283,49

123

233563,99

4179195,96

124

233650,26

4179298,71

125

233714,22

4179283,84

126

233707,17

4179017,51

127

233571,44

4178989,51

128

233578,71

4178827,38

129

233634,24

4178839,44

130

233609

4178759,8

131

233502,78

4178725,47

132

233561,23

4178573,99

133

233678,67

4178511,44

134

233690,13

4178388,96

135

233497,6

4178202,96

136

233536,97

4178089,37

137

233752,86

4178097,08

138

233880,49

4178213,93

139

233986,86

4178178,67

140

234100,04

4178152,66

141

234038,56

4177995,2

142

234224,17

4177958,88

143

234318,82

4178041,7

144

234475,55

4178062,24

145

234478,73

4178170,38

146

234687,1

4178316,09

203

225962,18

4184028,60

204

225952,30

4183986,00

205

225607,00

4183927,00

206

225448,00

4183939,00

207

225424,63

4183905,71

208

224487,60

41837151,00

209

225304,00

4183711,00

210

225486,20

4182636,06

211

225606,67

4182613,05

212

226280,37

4182695,08

Ε1

226315,22

4182381,66

Ε2

226513,01

4181992,56

Ε2)α

226667,90

4182758,03

Ε2)β

226312,53

4182579,70

Ε5

226422,04

4181339,02

Ε6

226905,32

4181344,82

Ο1

228590,49

4180908,14

Ο2

228702,92

4180597,12

Ο3

229025,19

4180203,18

Ο4

229099,60

4180091,69

Ο5

229238,98

4180097,18

Ο6

229499,50

4180081,63

Ο7

229767,60

4179850,21

Ο8

230402,47

4179474,59

Ο9

231118,06

4179169,70

Ο10

231743,52

4179039,21

Ο11

231921,94

4178907,48

Ο12

232105,57

4178897,45

Ο13

232374,11

4178733,42

Ο14

233553,15

4177590,71

Ο15

233619,26

4177530,64

Ο16

233752,40

4177573,61

Ο17

234008,18

4177479,66

Υ1

220908,48

4175389,14

Υ2

220831,26

4175428,99

Υ3

220744,7

4175483,8

Υ4

220664,24

4175516,69

Υ5

220587,44

4175514,26

Υ6

220528,93

4175504,51

Υ7

220436,28

4175516,69

Υ8

220391,17

4175528,87

Υ9

220292,43

4175576,38

Υ10

220233,91

4175611,7

Υ11

220181,49

4175584,9

Υ12

220135,17

41745519,13

Υ13

220075,43

417582,58

Υ14

220010,82

4175472,84

Υ15

219988,88

4175418,03

Υ16

219998,63

4175351,03

Υ17

220025,45

4175323,01

Υ18

220082,75

4175318,14

Υ19

220135,17

4175323,01

Υ20

220224,16

4175288,91

Υ21

220282,68

4175243,84

Υ22

220338,75

4175223,13

Υ23

220391,17

4175163,44

Υ24

220421,04

4175112,28

209

225304,00

4183711,00

210

225486,20

4182636,06

211

225606,67

4182613,05

212

226280,37

4182695,08

Ε1

226315,22

4182381,66

Ε2

226513,01

4181992,56

Ε2)α

226667,90

4182758,03

Ε2)β

226312,53

4182579,70

Ε5

226422,04

4181339,02

Ε6

226905,32

4181344,82

Ο1

228590,49

4180908,14

Ο2

228702,92

4180597,12

Ο3

229025,19

4180203,18

Ο4

229099,60

4180091,69

Ο5

229238,98

4180097,18

Ο6

229499,50

4180081,63

Ο7

229767,60

4179850,21

Ο8

230402,47

4179474,59

Ο9

231118,06

4179169,70

Ο10

231743,52

4179039,21

Ο11

231921,94

4178907,48

Ο12

232105,57

4178897,45

Ο13

232374,11

4178733,42

Ο14

233553,15

4177590,71

Ο15

233619,26

4177530,64

Ο16

233752,40

4177573,61

Ο17

234008,18

4177479,66

Υ1

220908,48

4175389,14

Υ2

220831,26

4175428,99

Υ3

220744,7

4175483,8

Υ4

220664,24

4175516,69

Υ5

220587,44

4175514,26

Υ6

220528,93

4175504,51

Υ7

220436,28

4175516,69

Υ8

220391,17

4175528,87

Υ9

220292,43

4175576,38

Υ10

220233,91

4175611,7

Υ11

220181,49

4175584,9

Υ12

220135,17

4175519,13

Υ13

220075,43

4175482,58

Υ14

220010,82

4175472,84

Υ15

219988,88

4175418,03

Υ16

219998,63

4175351,03

Υ17

220025,45

4175323,01

Υ18

220082,75

4175318,14

Υ19

220135,17

4175323,01

Υ20

220224,16

4175288,91

Υ21

220282,68

4175243,84

Υ22

220338,75

4175223,13

Υ23

220391,17

4175163,44

Υ24

220421,04

4175112,28

Υ25

220471,63

4175079,4

Υ26

220539,9

4175081,83

Υ27

220626,45

4175103,76

Υ28

220758,11

4175109,85

Υ29

220787,37

4175137,86

Υ30

220836,13

4175132,99

Υ31

220839,79

4175094,01

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Β3 του άρθρου 1 του από 29-10-2003 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1272/Δ/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.