Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διοίκηση Μελετών και Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διοίκηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος της εκπόνησης των Μελετών και της εκτέλεσης των Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής ασκείται από το Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, ο οποίος μεριμνά για την τήρηση των όρων των αντίστοιχων συμβάσεων και των Ελάχιστων Απαιτήσεων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής από τους αναδόχους, με στόχο την άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση των υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, εντός 15 ημερών από τη σύστασή του ή την έκδοση της εγκριτικής απόφασης του άρθρου 5 του νόμου 2545/1997, εφόσον η τελευταία έγινε μεταγενέστερα, υποχρεούται να οργανώσει την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, είτε με δικό του προσωπικό με εμπειρία στη διοίκηση μελετών και έργων, είτε αναθέτοντας την αρμοδιότητα αυτή σε κατάλληλο τεχνικό γραφείο.

 

Τα πρόσωπα που συγκροτούν τη Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής δεν μπορούν να αναλαμβάνουν άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση Έργων της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Τα καθήκοντα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής είναι ανάλογα με αυτά της διευθύνουσας υπηρεσίας, όπως ορίζονται στις διατάξεις των νόμων 716/1977 και 1418/1984 και των προεδρικών διαταγμάτων 194/1979 και 609/1985. Επικεφαλής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. ορίζεται Μηχανικός ανάλογης εμπειρίας που καλείται Συντονιστής Τεχνικής Υπηρεσίας του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής. Ο τελευταίος ορίζεται και αντίκλητος του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, αναφορικά με τη διαδικασία υλοποίησης των υποδομών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.