Νόμος 1577/85

N1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1577/1985: Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, (ΦΕΚ 210/Α/1985), 18-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Σκοπός

 

Μέρος Α: Πολεοδομικός κανονισμός

 

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός έλεγχος

Άρθρο 4: Προστασία αρχιτεκτονικής και φυσικής κληρονομιάς

Άρθρο 5: Χρήση κτιρίων

Άρθρο 6: Αρτιότητα οικοπέδων

Άρθρο 7: Συντελεστής δόμησης

Άρθρο 8: Κάλυψη του οικοπέδου

Άρθρο 9: Τρόπος δόμησης - θέση κτιρίου

Άρθρο 10: Πλάτος δρόμου - αφετηρία μέτρησης υψών

Άρθρο 11: Λειτουργικά και διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις των κτιρίων

Άρθρο 12: Παραχώρηση σε κοινή χρήση ακάλυπτων χώρων

Άρθρο 13: Ενεργό οικοδομικό τετράγωνο

Άρθρο 14: Ειδικές διατάξεις για χαμηλά κτίρια

Άρθρο 15: Παρόδιες στοές

Άρθρο 16: Κατασκευές πάνω από το κτίριο

Άρθρο 17: Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους

Άρθρο 18: Περιφράγματα

Άρθρο 19: Κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους

Άρθρο 20: Επιγραφές και διαφημίσεις

Άρθρο 21: Παρεκκλίσεις

Άρθρο 22: Οικοδομικές άδειες - αυθαίρετες κατασκευές

Άρθρο 23: Προσθήκες

Άρθρο 24: Τακτοποίηση οικοπέδων

Άρθρο 25: Δουλείες σε ακίνητα

 

Μέρος Β: Κτιριοδομικός κανονισμός

 

Άρθρο 26: Δομική κατασκευή και τα τμήματά της

 

Μέρος Γ: Τελικές - μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 27: Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νόμου

Άρθρο 28: Έκταση εφαρμογής του πολεοδομικού κανονισμού

Άρθρο 29: Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 30: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 31: Καταργούμενες - διατηρούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 32: Αναμόρφωση - κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας

Άρθρο 33: Εκτέλεση έργων ΜΕΤΡΟ (καταργήθηκε)

Άρθρο 34: Αντικατάσταση διατάξεων του νόμου 1337/1983 - άλλες διατάξεις

Άρθρο 35: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 13-12-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.