Προεδρικό διάταγμα 1/12/99 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Μεταβατικές και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος από 16-06-1990 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών υφισταμένων προ του 1923 των κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα (νομού Ζακύνθου) (ΦΕΚ 347/Δ/1990).

 

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του οργανισμού Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, όλες οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

 

3. Μέχρι την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας και διαχείρισης, η φύλαξη των παραλίων ωοτοκίας των θαλασσίων χελωνών και η επόπτευση της θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου γίνεται από τα αρμόδια όργανα των περιφερειακών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, και των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα ο έλεγχος για την τήρηση των όρων, περιορισμών και απαγορεύσεων που τίθενται με τις διατάξεις του παρόντος ανήκει στα όργανα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 6 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου 1650/1986 και των σχετικών αρμοδιοτήτων ελέγχου που έχουν βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι περιφερειακές υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος και του υπουργείου Γεωργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.