Προεδρικό διάταγμα 16/6/90b

ΠΔ 16-06-1990: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 των κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα (νομού Ζακύνθου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 16-06-1990: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου κατωτάτου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 των κοινοτήτων Βασιλικού, Καλαμακίου, Λιθακιάς και Παντοκράτορα (νομού Ζακύνθου), (ΦΕΚ 347/Δ/1990), 05-07-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1) όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 28 παράγραφος 2.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/986) και ειδικότερα το άρθρο 21, παράγραφοι 1 και 2.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1335/1983 Για την κύρωση Διεθνούς Συμβάσεως για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης (ΦΕΚ 32/Α/1983).

 

5. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων για την αποτελεσματική προστασία του απειλούμενου με εξαφάνιση είδους θαλάσσια χελώνα ΚΑΡΕΤΤΑ - ΚΑΡΕΤΤΑ που αναπαράγεται σε περιοχές του Κόλπου Λαγανά Ζακύνθου.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985), και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

7. Την υπ' αριθμόν 29/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Λιθακιάς.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 41/1984 και 7/1985 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Βασιλικού.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 29/1984 και 9/1986 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Καλαμακίου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 5/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Παντοκράτορα.

 

11. Την υπ' αριθμόν 33/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ζακύνθου.

 

12. Τις υπ' αριθμούς 499/1988 και 141/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 16-06-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του από 01-12-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 906/Δ/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.