Προεδρικό διάταγμα 16/6/90b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκτός των παραπάνω αναφερθέντων όρων και περιορισμών δόμησης σ' όλη την έκταση της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου ισχύουν τα εξής:

 

α. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια ρωμαϊκού ή βυζαντινού τύπου. Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική, έστω και αν πέρα του κατασκευαζόμενου τμήματος της οικοδομής, επιτρέπεται ή προβλέπεται επιπλέον κατασκευή ορόφων.

 

β. Η μορφολογία των κτισμάτων πρέπει ν' ακολουθεί τις αρχές της κατά τα παραδοσιακά πρότυπα τοπικής αρχιτεκτονικής.

 

γ. Σε περίπτωση κτιρίων όγκου μεγαλύτερου των 900 m3 πάνω από την στάθμη του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους ή ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για κτίριο με ενιαία λειτουργικότητα.

 

δ. Οι μελέτες για την ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων, καθώς και για την κατασκευή, διαμόρφωση και τον εξοπλισμό κοινόχρηστων χώρων, εγκρίνονται απαραίτητα από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ε. Απαγορεύεται η ανέγερση κάθε είδους λυομένων οικίσκων και οποιουδήποτε άλλου πρόχειρου καταλύματος καθώς και η εγκατάσταση σκηνών και τροχόσπιτων εκτός των ορίων των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping).

 

στ. Επιτρέπεται η επισκευή υφισταμένων κτισμάτων εφόσον η χρήση τους δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος.

 

ζ. Η φόρτωση των λατομικών προϊόντων για θαλάσσια μεταφορά επιβάλλεται να γίνεται εκτός των ορίων της ζώνης οικιστικού ελέγχου.

 

η. Ο τεχνητός φωτισμός των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων (δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών) ως και ο κοινόχρηστος φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από τη ζώνη αιγιαλού και από ζώνη πλάτους 100 m από τη γραμμή αιγιαλού, κατά μήκος της ακτής των περιοχών Ι και ΙΙ)α. Επίσης ο εν λόγω φωτισμός δεν πρέπει να είναι απ' ευθείας ορατός από το θαλάσσιο χώρο των περιοχών Ι και ΙΙ)α σε ζώνη πλάτους 1 ναυτικού μιλίου από την ακτή των περιοχών αυτών.

 

2. Ειδικότερα στις περιοχές Ι, ΙΙ και ΙΙ)α ισχύουν τα εξής:

 

α. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή φωτιζόμενων επιγραφών και διαφημίσεων.

 

β. Εκχερσώσεις, επιχωματώσεις, δημιουργία αναβαθμίδων, εκσκαφές και κάθε άλλο τεχνικό έργο, γίνονται μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Νομαρχίας και την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ. Δεν επιτρέπεται η αμμοληψία και η με κάθε τρόπο διατάραξη των αμμωδών παραλιών και αμμόλοφων καθώς και η εναπόθεση ή η ταφή απορριμμάτων και κάθε είδους ρυπαινουσών ουσιών.

 

3. Στις περιοχές Ι και ΙΙ)α καθορίζονται τμήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα. Στα τμήματα αυτά εκτός από τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος για ολόκληρες τις περιοχές Ι και ΙΙ)α, ισχύουν και τα ακόλουθα:

 

α. Απαγορεύονται:

 

Ι) Τα περιφράγματα κάθε είδους.

ΙΙ) Η παραμονή ατόμων από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους και στο διάστημα από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η παραμονή ατόμων για λόγους επιστημονικής έρευνας, μετά από άδεια και εκδίδεται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθώς και ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα για τη φύλαξη των περιοχών.

ΙΙΙ) Από 1 Ιουνίου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους η κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων.

IV) Η φύτευση δένδρων ή θάμνων καθώς και κάθε επέμβαση στην αυτοφυή χλωρίδα.

 

Κατ' εξαίρεση είναι δυνατό να επιτραπεί με άδεια του Νομάρχη και μετά από ειδική μελέτη με επίβλεψη των Διευθύνσεων Χωροταξίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος η φύτευση δένδρων ή θάμνων για λόγους οπτικής ή ακουστικής προστασίας του αιγιαλού. Η εν λόγω φύτευση δεν πρέπει να παρακωλύει την ομαλή διεξαγωγή της αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας.

 

β. Η τοποθέτηση επί του αιγιαλού ομπρελών, πολυθρονών, ποδηλάτων θαλάσσης, λέμβων και λοιπών μικρών σκαφών, επιτρέπεται μόνο στο τμήμα Α και επί αποστάσεως όχι μεγαλύτερης των 300 m συνολικά.

 

Οι επί μέρους θέσεις τοποθέτησης και οι ειδικοί όροι που ρυθμίζουν την εν λόγω τοποθέτηση ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις προστασίας, καθορίζονται με απόφαση του Νομάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του από 01-12-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 906/Δ/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.