Προεδρικό διάταγμα 16/6/90b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 (παράγραφος 5) και 21 (παράγραφος 2) του νόμου 1650/1986, μέσα σε 4 χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης για τις περιοχές Ι, ΙΙ και ΙΙ)α καθώς και για τις θαλάσσιες περιοχές που καθορίστηκαν με την υπ' αριθμόν 18670/777/29-02-1988 (ΦΕΚ 137/Β/1988) κοινή υπουργική απόφαση όπως αυτές θα οριοθετηθούν οριστικά με το σχετικό προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στο άρθρο 21 παράγραφος 6 του νόμου 1650/1986.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του από 01-12-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 906/Δ/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.