Προεδρικό διάταγμα 214/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Γενικά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκπόνηση των Μελετών Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και η εκτέλεση Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής αποτελούν υποχρέωση του Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής και υλοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα και στις Ελάχιστες Απαιτήσεις Μελέτης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

 

2. Η διοίκηση των Μελετών και των Έργων Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής πραγματοποιείται από τον Φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, επιβλέπεται και ελέγχεται από την Επιβλέπουσα Αρχή και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο 2545/1997.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.